Astrologi har alltid varit en del av den Uråldriga Visdomen, och undervisades i dåtidens visdomskolor. Esoterisk astrololgi är också en del av Lodgens undervisning och arbete. Den astrologi som lärs ut och praktiseras i Lodgen är länkad till andlig veteskap, (inte att förväxla med tidningarnas astrologiska budskap) eftersom esoterisk astrologi bygger på andliga lagar och principer.

Astrologiska symboler från Egypten.

Astrologi hjälper oss att förstå det gudomliga mönstret som påverkar allt liv och förtydligar vår egen plats i universum och syftet med vårt liv. Genom astrologi är det lättare att förstå livets gudomliga lag och målsättning.

För astrologisk litteratur på svenska, se våra böcker och skrifter.

White Eagle Lodge

Minestagården 102, SE 524 96 Ljung, Sweden tel 0761-273023 info@white-eagle.se