Våra individuella liv kan fullbordas endast genom att bli ett med någonting mycket större och vackrare än vår egen begränsade varelse. Genom utövandet av meditation har helgon och mystiker i alla tider, sökt kosmiskt medvetande eller förening med gudomligt liv. Därigenom har deras liv berikats med insikt, andlig kraft och visdom.

Lodgen undervisar i en mycket beprövad form av meditation, genom vilken själen kan lära sig att skapa kontakt med den oändliga kärleken. I meditation söker själen sin djupa gemenskap med Gud, sin Skapare. Genom vägledning och regelbundna övningar lär sig själen att utveckla intuitionens essens, och får sakta en vision av det andliga livets olika nivåer, både utanför och inom sig.

Djupt inom människan finns den gudomliga kärlekens frö, Kristusljuset, detta inre ljus stimuleras och utvecklas genom meditation. Det är detta mystiska ljus och kraft som många sökare strävar efter att finna på sin andliga väg.

White Eagle Lodge

Minestagården 102, SE 524 96 Ljung, Sweden tel 0761-273023 info@white-eagle.se