Många människor över hela Skandinavien har funnit att Polstjärnan är en god inspirationskälla i deras andliga utveckling. Varje nummer innehåller andlig undervisning av White Eagle. Lodgens ledare svara på frågor. I tidskriften förekommer också artiklar om healing, astrologi och andra berikande ämnen.

Polstjärnan publiceras med 6 nummer om året.
Lösnummer kostar 35 kr
Årsprenumeration 180 kr i Sverige
Årsprenumeration i övriga Skandinaviska länder 180 kr + (126 kr porto)

(ex. på innehållet)

”Vi önskar delge er några ord om tankens kraft. Tanken skapar gott, tanken kan hela och tanken kan orsaka smärta och sjukdom - den kan orsaka kaos och förstörelse. Vetenskapen är bara i den yttersta periferin av att förstå tankens kraft - tanke kan göra allt i den här världen. Den är också orsaken till allt ont och alla krig. Tanken kan även vara grunden till skönhet, harmoni, broderskap och ger dig allt som du längtar efter.

Vi ser eller tänker inte i termer som pessimism, destruktivitet eller död. Allt är liv, allt utvecklas, allt gör ständigt framsteg, allt är bra, allt är Gud.

Majoriteten av människor som vistas på jorden är så upptagna med trivialiteter att de förmår inte se och använda den gudomliga kraften, i vilken de lever i och vilken har skapats för deras hjälp och utveckling.

Speciellt gäller detta tankens kraft. Undervisningen, kunskapen och kraften om den vita magin är den samma igår, idag och alltid. Älskade bröder, vi säger er att den vita magins hemlighet ligger i kontrollen av tankens kraft. Under inkarnationen har ni alla svårigheter i att träna era tankar, att kontrollera er mentala kropp, eller kroppar! Ofta är det först efter den fysiska döden som själen börjar vagt förstå att den lever i en värld av tankar.

De flesta män och kvinnor lever som i ett litet fängelse. De är fullständigt upptagna med att förtjäna sitt dagliga levebröd. Okunnighet och rädsla håller dem fängslade..........”

White Eagle Lodge

Minestagården 102, SE 524 96 Ljung, Sweden tel 0761-273023 info@white-eagle.se