Healing är centralt i White Eagle Lodges arbete. För dem som utövar det är det också en väg av andlig tillväxt. Healing ges med kärlek till alla som önskar få hjälp. Vi arbetar med att ge healing till människor, djur, natur och Moder Jord. Gud är den kreativa kraften inom allt liv. White Eagles undervisning lär oss hur vi kan kontakta denna Guds kraft, kärlekens ljus, för att genom den trösta och hela andra.

Har du tänkt på att, du är en spontan helare när du ler vänligt mot någon, ger ett uppmuntrande ord eller hjälper någon behövande. Kärleken, ljuset bakom dessa handlingar kan stimuleras, utvecklas och finstämmas. White Eagle Lodge önskar hjälpa människan att förstå sin gudomliga arvedel, att hon är en del av sin Skapare, att hon bär fröet av den kosmiska kärlekens ljus - Kristus inom sig.

Grunden för all sjukdom är disharmoni, antingen i detta liv eller tidigare. I Lodgen praktiserar vi två olika former av helande, distans healing och kontakt healing. I den senare formen berör helaren fysiskt den hjälpbehövande. Båda dessa former av helande metod har till syfte att återskapa harmoni och balans i själen, detta leder sakta men säkert till ökad hälsa.

Internationell konferens, för White Eagle helare, i England.

White Eagle Lodge

Minestagården 102, SE 524 96 Ljung, Sweden tel 0761-273023 info@white-eagle.se