White Eagle Lodge är en världs-
omspännande andlig organisation. ”White Eagle” är ett symboliskt namn för en mycket vis själ, talesman för en grupp Vita Bröder.

I filosofins centrum finns en tro på den eviga - eller kristusanden, inte bara som en personlighet utan också som ett ljus, kärlek, inplanterad i varje människas hjärta.

White Eagles undervising syftar till att hjälpa oss att utveckla detta ljus inom oss, samt att förstå och leva i harmoni med de andliga lagarna som styr människosjälens andliga utveckling.

”Du är en ljusbärare, liksom den Gudomliga Modern bär du inom dig Sonens Ljus. Sänd ut detta Ljus i världen för att välsigna och hela och stimulera hela jordens vibrationer.”
                                             W.E.
White Eagle Lodge

Minestagården 102, SE 524 96 Ljung, Sweden tel 0761-273023 info@white-eagle.se