”Vi har valt att kalla detta brödraskap för White Eagle Lodge. Detta namn hänsyftar inte till en viss person utan till den vita örnen som symboliserar en vision. Genom tidsåldrarna har denna symbol använts av de Vise, vilka det är vårt privilegium att få tjäna.”

”Varje man, kvinna och barn på jorden har i sitt hjärta ett ljus till sin ledning. Detta ljus är kristusanden, den gudomliga kärlekens ande.
          Syftet med Lodgens undervisning är att hjälpa människorna, oavsett kön, ras eller religion att utveckla detta inre ljus. - Så att det strålar genom hela deras väsen och ut i världen för att hela, trösta och välsigna skapelsen.”

White Eagles visdom har förmedlats under många decennier genom undervisning, praktiskt arbete, kurser, böcker och broschyrer. Denna stora mästarsjäl lär oss ett sätt att leva som är i harmoni med naturen och de andliga lagarna. Det är endast när vi bryter mot dessa lagar som smärta och lidande uppstår. Lodgens undervisning vill leda människan till ett högre medvetande, bringa djupare förståelse för livets verkliga syfte och skapa en god balans mellan ande och materia.
White Eagle Lodge

Minestagården 102, SE 524 96 Ljung, Sweden tel 0761-273023 info@white-eagle.se